ดาราชาย รวมที่สุดแห่งปี 65 “ดารา-นักร้อง-นักการเมือง”

ดาราชาย     ดาราชายไทย    ดาราชายไทยดังๆ    ดาราชายวัยรุ่น     รูปดาราชาย    ดาราชายไทยวัยรุ่น     ดาราชายช่อง3     ดาราชายช่อง7     ดาราชายลูกครึ่ง

 

 

ดาราชาย เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.65 สวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดาราชายไทย กรณี “ที่สุดแห่งปี65” ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบ ในปี 2565 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 7,239 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 พบว่า เหตุการณ์ที่สุดแห่งปี 2565 คือ เรื่องของแพง ค่าครองชีพสูง หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง  ร้อยละ 43.11 นักร้องเพลงไทยสากลชายที่สุดแห่งปี คือ นนท์ ธนนท์ ร้อยละ 44.22 ฝ่ายหญิง คือ โบกี้ไลอ้อน ร้อยละ 41.67 นักร้องลูกทุ่งชายที่สุดแห่งปี คือ ก้อง ห้วยไร่ ร้อยละ 44.05 ฝ่ายหญิง คือ ต่าย อรทัย ร้อยละ 44.52

ดาราชายไทยดังๆ

ดาราชายที่สุดแห่งปี คือ นาย ณภัทร ร้อยละ 40.41 ฝ่ายหญิง คือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร้อยละ 43.84 นักกีฬาชายที่สุดแห่งปี คือ บัวขาว บัญชาเมฆ ร้อยละ 43.66 ฝ่ายหญิง คือ เทนนิส พาณิภัค ร้อยละ 51.56  นักการเมืองชายที่สุดแห่งปี คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 51.96 ฝ่ายหญิง คือ ดาราชายไทยดังๆ แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 40.35 นักการศึกษาที่สุดแห่งปี คือ รศ.สุขุม นวลสกุล ร้อยละ 45.15 ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี คือ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ร้อยละ 39.04 และความหวังในปีหน้า 2566 คือ อยากให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ร้อยละ 47.82 ผลการสำรวจ“ที่สุดแห่งปี 2565” สะท้อนประเด็นที่เป็นความสนใจของประชาชนในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจและ ปากท้องที่ส่งผลกระทบเป็นภาพกว้าง

ดาราชาย

ดาราชายวัยรุ่น

ด้านบันเทิงและการกีฬามีความคึกคักมากขึ้นทั้งกระแสของคู่จิ้นดารา แฟนกีฬาได้เฮลุ้นกันตลอดปี ดาราชายวัยรุ่น ในขณะที่การเมืองได้รับความสนใจทั้งการทำงานในสภาฯ และการเมืองภาคประชาชน ความหลากหลายของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การเปิดเมืองและกิจกรรมช่วงปีใหม่เป็นความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและประชาชนมีความหวังต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ ภาพรวมปี 2565 มองว่าโควิด-19 ได้ทิ้งรอยแผลสดให้เศรษฐกิจไทยไว้พอสมควร ทำให้ข้าวของแพง ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์สูง

รูปดาราชาย

ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ช่วงครึ่งปีหลัง สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ประชากรโลกเริ่มขยับขยาย มีการเดินทาง ติดต่อ ค้าขาย ทำให้เราคนไทยได้ลืมตาอ้าปาก เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีเม็ดเงินไหลเข้ามา ในประเทศ ความสุขต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาเป็นปกติในอีกไม่ช้าแน่นอน รูปดาราชาย ที่สุดแห่งปี65!จัดเต็มครอบคลุมทุกวงการ ใครคือที่สุดของ‘ดารา นักร้อง นักการเมือง’ 31 ธันวาคม 2565 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” ซึ่งปีนี้เป็นการสำรวจปีที่ 25 ครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สะท้อนออกมาในด้านหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันตลอดปี

ดาราชาย

ดาราชายไทยวัยรุ่น

ขั้นตอนแรกได้สำรวจด้วยคำถามปลายเปิดให้ประชาชนเสนอบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ ดาราชายไทยวัยรุ่น จากนั้นจึงนำคำตอบที่มีคะแนนสูงมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ประชาชนได้ตอบแสดงความเห็นและสรุปเป็นฐานข้อมูล โดยในปี 2565 นี้ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 7,239 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2565 สรุปผลได้ดังนี้  ด้าน ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ผลการสำรวจ“ที่สุดแห่งปี 2565” สะท้อนประเด็นที่เป็นความสนใจของประชาชนในภาพรวม ด้านเศรษฐกิจและ ปากท้องที่ส่งผลกระทบเป็นภาพกว้าง ดาราชายช่อง3 ด้านบันเทิงและการกีฬามีความคึกคักมากขึ้นทั้งกระแสของคู่จิ้นดารา

ดาราชายช่อง3

แฟนกีฬาได้เฮลุ้นกันตลอดปี ในขณะที่การเมืองได้รับความสนใจทั้งการทำงานในสภาฯ ดาราชายช่อง7 และการเมืองภาคประชาชน ความหลากหลายของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง การเปิดเมืองและกิจกรรมช่วงปีใหม่เป็นความหวังในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และประชาชนมีความหวังต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ ขณะที่อาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า ภาพรวมปี 2565 มองว่าโควิด-19 ได้ทิ้งรอยแผลสดให้เศรษฐกิจไทยไว้พอสมควร ทำให้ข้าวของแพง ราคาพลังงานและโภคภัณฑ์สูง ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ช่วงครึ่งปีหลัง ดาราชายลูกครึ่ง สถานการณ์ต่างๆ เริ่มคลี่คลาย ประชากรโลกเริ่มขยับขยาย มีการเดินทาง ติดต่อ ค้าขาย ทำให้เราคนไทยได้ลืมตาอ้าปาก เศรษฐกิจหมุนเวียนดีขึ้น มีเม็ดเงินไหลเข้ามา ในประเทศ ความสุขต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาเป็นปกติในอีกไม่ช้าแน่นอน ดาราชาย

 

 

ขอบคุณเครดิต  siamrath.co.th

ข่าวแนะนำ